top of page

מה אנחנו מציעות


אנחנו מציעות הרצאות, סדנאות ותוכניות לארגונים שרוצים לקדם שיוויון מגדרי ולנשים שרוצות לפרוץ קדימה. לפירוט - בחרו את הקטגוריה המתאימה ולחצו על הכותרות:

bottom of page