top of page

שלוש האסטרטגיות של פורצות קדימה

 

 

אנו מציעות לארגונים תכנית מודולרית המובילה לקידום הנשים בארגון.
המודולים, או הרכיבים השונים, באים לידי ביטוי בשלוש אסטרטגיות מרכזיות: רוחבית, אורכית ואישית.

  • רוחבית: פעולות חוצות ארגונים או מחלקות עם מספר רב של משתתפות המתמודדות עם אותם האתגרים, בעלות אותו המקצוע או שותפות לעניין מסוים. בדרג הניהולי מתאים לגברים ונשים.

  • אורכית: פעולות בתוך ולאורך הארגון עם דגש על מאפייניו הייחודיים. מאפשר שילוב של דרגים שונים, עבודה על אתגרים ספציפיים, חיזוק קשרי העבודה ויצירת שותפויות.

  • אישית: דגש על עבודה אישית, יצירת קשרי מנטורינג, ייעוץ וליווי לאורך זמן.


בהתאם לצרכים ולאתגרים שיעלו על ידיכם, יוחלט על אילו פעולות לנקוט, באיזה היקף, ובאיזו מסגרת.
 

bottom of page